Bestelvoorwaarden

Voor dierenartsen

Je bent verantwoordelijke van een depot voor diergeneesmiddelen en je bezorgt ons het document met toekenning van jouw depotnummer en dat voor de eerste bestelling.

Je bezorgt ons het ingevulde document met uw depotadres en nummerplaat.

Je bent aangesloten bij de Orde der Dierenartsen en je bezorgt ons je ordenummer.

Voor apothekers

Je bent in het bezit van een APB-nummer en je bezorgt ons dat nummer.

Voor groothandelaar-verdelers

Je bent in het bezit van een vergunning voor de distributie van diergeneesmiddelen en je bezorgt ons dat nummer.